Πως θα μας βρείτε  
Επικοινωνήστε μαζί μας.


Ορθοπαιδικό Εργαστήριο Προσθετικής:

Στόχος της εταιρίας μας είναι η κατασκευή και η σωστή εφαρμογή , ώστε ο ασθενής να μην αισθάνεται ότι κουβαλάει το βοήθημα αλλά αυτό να αποτελεί τη φυσική συνέχεια του σώματός του.

ΜΗΡΙΑΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ

ImageΜηριαίες Προσθέσεις
Χαρακτηριστικά
- Τύπου Modular (με αποσπώμενα μέρη). Ρητινούχα εξωτερική θήκη με ενίσχυση ανθρακονημάτων. - Εσωτερική μαλακή θήκη πολυπροπυλενίου ή σιλικόνης.
- Η ανάρτηση του μέλους επιτυγχάνεται είτε μέσω κενού αέρος (με βαλβίδα εξαγωγής), ζώνη οσφύος, ή μηχανισμό με πύρο αν το επιτρέπει το μήκος του υπολοιπούμενου μέλους (κολοβώματος).
- Μονοαξονικές αρθρώσεις γόνατος, με δυνατότητες μηχανικού, πνευματικού ή υδραυλικού ελέγχου των φάσεων στήριξης και αιώρησης του κύκλου βάδισης.
- Αφρώδης επικάλυψη που προσδίδει την αίσθηση του φυσικού μέλους.
- Ευρείς συνδυασμός πελμάτων για ικανοποίηση των δραστηριοτήτων των ασθενών.


Προσθετικές Αρθρώσεις Γόνατος

Μονοαξονική άρθρωση Otto Bock 3R40-3R49
Με ασφάλεια ή ελεύθερη. Ενδείκνυται για ασθενείς χαμηλής δραστηριότητας.

Μονοαξονική άρθρωση Otto Bock 3R45
Με υδραυλικό μηχανισμό ελέγχου της φάσης αραίωσης. Ιδιαίτερα ελαφρύ και εύχρηστο. Για ασθενείς μέτριας έως υψηλής δραστηριότητας και απαίτηση υδραυλικού γόνατος χωρίς άμεση αύξηση του βάρους της πρόσθεσης.

Μονοαξονική άρθρωση Ca-Tech, Mauch
Με υδραυλικό σύστημα ελέγχου των φάσεων στήριξης και αιώρησης του κύκλου βάδισης. Για ασθενείς υψηλής δραστηριότητας.

Μονοαξονική άρθρωση C-Leg
Με υδραυλικό σύστημα ελέγχου των φάσεων στήριξης του κύκλου βάδισης ελεγχόμενο ηλεκτρονικά. Ιδιαίτερα πολύπλοκη και με πολύ φυσική βάδιση καθώς και προσαρμοσιμότητα για άνοδο και κάθοδο σε σκάλες, ποδηλασία. Για ασθενείς μέτριας έως υψηλής δραστηριότητας.

* Οι διαθέσιμες για εφαρμογή προσθετικές αρθρώσεις γόνατος
υπερβαίνουν τις εκατό. Η επιλογή της άρθρωσης γίνεται βάση
του βάρους, της ηλικίας και του επιπέδου δραστηριότητας

ενός ασθενή. Οι πιο συνήθεις αναφέρονται παραπάνω.

Εφαρμογή θήκης υπολοιπούμενου μέλους (κολοβώματος)
Κύριο λόγο αποδοχής του μέλους από τον ασθενή αποτελεί η σωστή εφαρμογή της θήκης του υπολοιπούμενου μέλους (κολοβώματος). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω διαγνωστικών δοκιμαστικών θηκών (check sockets). Σημεία πιέσεως καθώς και κενά στη θήκη μπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα και κατά συνέπεια να διορθωθούν.