Πως θα μας βρείτε  
Επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορθοπαιδικά είδη -
αναπηρικά βοηθήματα:

ΑΓΚΩΝΑΣ

Image
NAΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ "ELBOW ORTHOSIS"

Image
NAΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ "ELBOW R.O.M."

Image
ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ EΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ "TENNIS ELBOW"

Image
ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ "OBJECT"

Image
ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ LYCRA ME AEPA "TENNIS ELBOW AIR"

Image
ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ GEL "TENNIS ELBOW GEL"

Image
ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ KAI GEL

Image
TURNBUCKLE ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ "TURNBUCKLE"

Image
ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ EΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ "TENNIS ELBOW"

Image
AIR-ELBOW-ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ

Image
CYBIDIN-ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Image
EPI-MED W/SILICONE-ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Image
R/ELASTIC ELBOW-ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΛΗ

Image
OLECRANON-ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ


Image
NEURO-LUX- ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ

Image
INNOVATOR -X -ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΩΝΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

Image
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ 0 ΜΟΙΡΩΝ

 

ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ

Image
CANVAS 20
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 20 εκ.

Image
FORMFIT WRIST 16 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ EΛΑΣΤΙΚΟΣ "FORMFIT" ΜΗΚΟΥΣ 16 εκ.

Image
DIGITUS-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

Image
VACOHAND- NAΡΘΗΚΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Image
FORMFIT WRIST 20 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ "FORMFIT" ΜΗΚΟΥΣ 20 εκ.

 

ΔΑΚΤΥΛΟ

Image
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΑΡΘΗΚΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΟΥ "STAX"

Image
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΑΡΘΗΚΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΟΥ "FROG"

Image
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΑΡΘΗΚΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΟΥ "FINGER"

ΚΑΡΠΟΣ-ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ

Image
ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ


Image
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ


Image
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "SPASTICITY SPLINT

Image
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ "EXTENDED THUMB"

Image
NAΡΘΗΚΑΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ "ARTHRITIC"

Image
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ "DAUMFIX"

Image
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΩΛΕΝΗΣ

Image
ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ NEOPRENE ΑΠΛΟ


Image
NAΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ NEOPRENE ΜΗΚΟΥΣ 18 εκ.

Image
ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ NEOPRENE ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

Image
NAΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 22 εκ.

Image
ΔΕΞΙΟΣ NAΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 25 εκ.

Image
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ NAΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 18 εκ.


Image
ELASTIC WRIST DOUBLE ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ


Image
ELASTIC WRIST SIMPLE ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΛΟ


Image
E-SPICA
NAΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ ME "IN GEL" MHKOΥΣ 20 εκ.


Image
EXOLITE
NAΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "EXOLITE"

Image
ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ NEOPRENE ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

Image
MANU-HIT CARPAL-ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 18 εκ.

Image
MANU- X-ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΩΜΟΣ

Image
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ

Image
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ 15°

Image
Ν
ΑΡΘΗΚΑΣ ΘΩΡΑΚΑ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ-ΑΓΚΩΝΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ΠΟΛΥΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ "SAS II"


Image
ΝΑΡΘΗΚΑΣ KATΑΓΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ


Image
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΩΜΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΑ "SARMIENTO"

Image
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΛΟΣ ΩΜΟΥ

Image
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΑ


Image
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ 45°-70°

Image
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ 15°-20°

Image
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΕΡΟΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ 15°-20°